QuizLet

Aktivitetstyper Flashcards Learn Test Match WRITE Skift mellem aktivitetstyper Vend bunken af spillekort Oprette en bruger til Quizlet Tilmeld dig “vores klasse” Mobil app Alle aktivitetstyper i QuizLet bygger på det samme sæt af study cards. Hvert kort består af en en term (et begreb) og definition, som kan være et billede eller en beskrivelse/et… Læs mere QuizLet

Om Spil og Quizzer

MikroMakroKemi bruger 3 forskellige platforme til interaktive spil og quizzer. De har hver deres fordele – og ulemper, hvis man ikke bruger dem rigtigt eller forventer noget andet. Læs om hver af dem: QUIZLET HOT POTATOES QUÍA

Udgivet
Kategoriseret som Homepage

C-niveau

Emnerne, hvis titler er skrevet med rødt, er IKKE færdige endnu. Under titler skrevet med sort, er der delemner, der er klar til brug. Jeg arbejder hårdt på, at få færdiggjort alle emner og delemner🙃: Kemiens byggesten Ioner og ionforbindelser Molekyler Mængdeberegning Syrer og baser Carbonhydrider Redoxreaktioner Carbohydrater Nyt emne

Kemiens byggesten

1) Kemiske formler og mikromodeller
2) En kemiske reaktion
3) Grundstofatomer
4) Elektronsktruktur og periodesystemet
5) Ædelgasreglen

Formler og mikromodeller

Emneoversigt Næste delemne I dette første indlæg, bliver du indført i mikromodeller og det kemiske formelsprog. Emnet bliver ikke gennemgået med videoer. Du skal selv finde ud af det, ved at løse opgaver og spille 😎: Find systemet Prøv dig frem og lær ved at fejle Opgaverne kan løses, uden at vide noget om kemi.… Læs mere Formler og mikromodeller

En kemisk reaktion

En kemisk reaktion på makroplan: Hvordan man observerer, at der er sket reaktion. Det kan være udvikling af varme, farveskift, synlig dannelse af nye stoffer, som f.eks. dug af vand.

En kemisk reaktion på mikroplan:
Her forestiller vi os, at vi kan zoome ind på et udsnit af reaktionsbeholderen og se de enkelte molekyler og atomer.

Reaktionsskemaet er en anden måde at beskrive en kemisk reaktion på. Her bruger vi det kemiske formelsprog.

Grundstofatomer

Forrige delemne Emneoversigt Næste delemne Atomets opbygning I denne video, bliver atomets opbygning gennemgået og hvilke elementarpartikler (/byggesten), et atom består af. Også forskellen på de 108 grundstoffer bliver forklaret – ud fra antallet af elementarpartikler. Quiz om din viden om kerneelementer Isotoper Der findes forskellige udgaver af alle grundstoffer – de kaldes for isotoper.… Læs mere Grundstofatomer

Elektronstruktur og det periodiske system

Forrige delemne Emneoversigt Næste delemne Elektronstruktur Et atoms elektroner bevæger sig rundt om kernen i det vi kalder elektronskyen. Elektronskyen er opdelt i “baner” – der er et system – en struktur. Se video om elektronstruktur: SPIL OG øv dig i at opskrive elektronstrukturer: Test din viden om skalmodellen, ved at quizze SANDT eller FALSKT… Læs mere Elektronstruktur og det periodiske system

Ædelgasreglen og kemiske bindinger

Forrige delemne Emneoversigt Næste emne 0:00 Sekvens 1: Grundstoffernes strukturer: Atomgitre, molekyler og frie atomer3:00 Sekvens 2: Energiniveau og stabilitet – endnu en struktur: Iongitter6:21 Sekvens 3: Ædelgassernes elektronstruktur 7:15 Sekvens 4: Ikke-metaller – elektronpardeling, kovalente bindinger og molekyler 9:15 Sekvens 5: Metaller – fælles elektronsky, metalbindinger og atomgitre 11:50 Sekvens 6: Ikke-metal + metal… Læs mere Ædelgasreglen og kemiske bindinger

Ioner og ionforbindelser

1) Ioner – dannelse og formler
2) Ionforbindelsers formler
3) Saltes opløsning i vand
4) Fældningsreaktioner