Oxidationstal

Forrige emne Emneoversigt Næste emne Simple ioner og grundstofatomers oxidationstal Oxidationstal angiver, hvor mange elektroner et atom har afgivet eller optaget i forhold til grundstoftilstanden. I videoen vises, hvordan man giver oxidationstal til simple ioner og til grundstofatomer. Herunder et uddrag fra videoen: Oxidationstal for atomer i molekyler Oxidationstallet for en simpel ion er nem… Læs mere Oxidationstal

Oxidationstal 4

Her er valgt indlægstype “billede”, men indsat “udvalgt billede” og intet billede i en blok på indlægssiden.