Kemiens byggesten

1) Kemiske formler og mikromodeller
2) En kemiske reaktion
3) Grundstofatomer
4) Elektronsktruktur og periodesystemet
5) Ædelgasreglen

Ioner og ionforbindelser

1) Ioner – dannelse og formler
2) Ionforbindelsers formler
3) Saltes opløsning i vand
4) Fældningsreaktioner

Molekyler

1) Prik- og stregformler
2) Molekylernes navne
3) Molekylernes struktur
4) Polære og upolære bindinger
5) Polære og upolære molekyler
6) Intermolekylære bindinger og fysiske egenskaber

Syrer og baser

– på C-niveau Emnerne, hvis titler er skrevet med rødt, er IKKE klare endnu. Med sort er der noget – omend siden ikke er færdig. Jeg arbejder hårdt på det🙃: Syre-basereaktioner Stærke og svage syrer og baser Surhedsgrad og pH