C-niveau

Emnerne, hvis titler er skrevet med rødt, er IKKE færdige endnu. Under titler skrevet med sort, er der delemner, der er klar til brug. Jeg arbejder hårdt på, at få færdiggjort alle emner og delemner🙃: Kemiens byggesten Ioner og ionforbindelser Molekyler Mængdeberegning Syrer og baser Carbonhydrider Redoxreaktioner Carbohydrater Nyt emne