Kemiens byggesten

1) Kemiske formler og mikromodeller
2) En kemiske reaktion
3) Grundstofatomer
4) Elektronsktruktur og periodesystemet
5) Ædelgasreglen

Formler og mikromodeller

Emneoversigt Næste delemne I dette første indlæg, bliver du indført i mikromodeller og det kemiske formelsprog. Emnet bliver ikke gennemgået med videoer. Du skal selv finde ud af det, ved at løse opgaver og spille 😎: Find systemet Prøv dig frem og lær ved at fejle Opgaverne kan løses, uden at vide noget om kemi.… Læs mere Formler og mikromodeller

En kemisk reaktion

En kemisk reaktion på makroplan: Hvordan man observerer, at der er sket reaktion. Det kan være udvikling af varme, farveskift, synlig dannelse af nye stoffer, som f.eks. dug af vand.

En kemisk reaktion på mikroplan:
Her forestiller vi os, at vi kan zoome ind på et udsnit af reaktionsbeholderen og se de enkelte molekyler og atomer.

Reaktionsskemaet er en anden måde at beskrive en kemisk reaktion på. Her bruger vi det kemiske formelsprog.

Grundstofatomer

Forrige delemne Emneoversigt Næste delemne Atomets opbygning I denne video, bliver atomets opbygning gennemgået og hvilke elementarpartikler (/byggesten), et atom består af. Også forskellen på de 108 grundstoffer bliver forklaret – ud fra antallet af elementarpartikler. Quiz om din viden om kerneelementer Isotoper Der findes forskellige udgaver af alle grundstoffer – de kaldes for isotoper.… Læs mere Grundstofatomer

Elektronstruktur og det periodiske system

Forrige delemne Emneoversigt Næste delemne Elektronstruktur Et atoms elektroner bevæger sig rundt om kernen i det vi kalder elektronskyen. Elektronskyen er opdelt i “baner” – der er et system – en struktur. Se video om elektronstruktur: SPIL OG øv dig i at opskrive elektronstrukturer: Test din viden om skalmodellen, ved at quizze SANDT eller FALSKT… Læs mere Elektronstruktur og det periodiske system

Ædelgasreglen og kemiske bindinger

Forrige delemne Emneoversigt Næste emne 0:00 Sekvens 1: Grundstoffernes strukturer: Atomgitre, molekyler og frie atomer3:00 Sekvens 2: Energiniveau og stabilitet – endnu en struktur: Iongitter6:21 Sekvens 3: Ædelgassernes elektronstruktur 7:15 Sekvens 4: Ikke-metaller – elektronpardeling, kovalente bindinger og molekyler 9:15 Sekvens 5: Metaller – fælles elektronsky, metalbindinger og atomgitre 11:50 Sekvens 6: Ikke-metal + metal… Læs mere Ædelgasreglen og kemiske bindinger

Ioner og ionforbindelser

1) Ioner – dannelse og formler
2) Ionforbindelsers formler
3) Saltes opløsning i vand
4) Fældningsreaktioner

Ioner – dannelse og formler

Ioner er atomer eller molekyler, der har en ladning.
Ladningen er opstået ved at atomet eller molekylet har overskud eller underskud af elektroner.
Hvis der er underskud af elektroner, er ladningen positiv.
Hvis der er overskud af elektroner, er ladningen negativ.
Ioner, som kun består af et atom (med en ladning), kaldes enkelt-atom-ioner eller simple ioner.
Ioner, som består af et molekyle (med en ladning), kaldes fler-atom-ioner eller sammensatte ioner.
Dannelsen af simple ioner bliver gennemgået i videoer og spil. De fleste grundstoffer i hovedgrupperne danner ioner som har elektronstruktur som en ædelgas. Det bliver gennemgået hvilke grundstoffers ioner, der ikke har elektronstruktur som en ædelgas.
Og så er der masser af quizzer og spil om ionernes navne.

Ionforbindelsers formler

En ionforbindelse er det samme som et salt.
En ionforbindelse består af positive og negative ioner, som i det faste stof er arrangeret i et iongitter.
Ionerne i iongitteret er bundet sammen af ionbindinger, som dannes fordi positive og negative ladninger tiltrækkes. Det kaldes elektrostatiske kræfter.
Forholdet mellem positive og negative ioner er afstemt sådan, at iongitteret er neutralt ladet.
Den mindste repeterende enhed, som beskriver dette forhold mellem positive og negative ladninger kaldes en formelenhed.

Saltes opløsning i vand

Begrebet tungt- og letopløselige salte bliver gennemgået i både videoer og spil.
Men først bliver mikro- og makro-modeller af hvad der sker, når et salt opløses i vand:
Vandmolekylerne hiver ionerne ud af iongitteret og hver eneste ion bliver omgivet af vandmolekyler.
Vandmolekylerne afskærmer ionernes ladninger og der sker ikke tiltrækning mellem positive og negative ioner, som det sker i iongitteret.
Denne beskrivelse af en opløsning af et salt i vand, bliver gennemgået i videoer, hvor opløsningen af natriumchlorid i vand vises på makro- og mikroniveau. OG der vises 2 måder at opskrive reaktionsskemaet for opløsningen på.