Ioner – dannelse og formler

Simple ioner

er de ioner, der bliver dannet, når 1 atom afgiver eller optager et antal elektroner.

FIND SYSTEMET:

Hvilke ioner danner grundstof-atomerne i hovedgrupperne? Hvilken ladning har ionerne?

Hvilken ædelgas har ionen elektronstruktur som?

OBS: Videoer og spil er mange år gamle og der er i mellemtiden kommet en ny vejledning fra fagkonsulenten i kemi, hvor det anbefales, at man kalder 

Simple ioner for enkeltatom-ioner
og
Sammensatte ioner for fleratom-ioner

Derfor vil I opleve, at begge udtryk bliver brugt i flæng i kemiundervisningen. Det vigtigste er, at I kender definitionerne og forskellene på simple- og sammensatte ioner. OG, at I ved, at en simpel ion er en enkeltatom-ion og en sammensat ion er en fleratom-ion.

Den omvendte verden:

At modtage er at miste!

Sådan er det med atomer (og ioner):
Når et neutralt atom modtager en eller flere elektroner, bliver det negativt ladet

-det “går i minus“.
Når et neutralt atom afgiver en eller flere elektroner, bliver det positivt ladet

– det “går i plus“.

Det giver ofte anledning til forvirring og det er ret så omstændeligt hver gang at skulle stille regnskabet med antal protoner og antal elektroner op.


Herunder en video, som introducerer brug af en ladningsakse OG opskrivning af et reaktionsskema, som bliver meget nyttigt senere hen.

Videoen er lidt lang i spyttet og måske har du slet ikke brug for at se den. Det kan du teste ved at spille QuizLetten til højre. Så kan du altid se videoen, hvis det kniber😁

Kan du regne ladningen ud?

Kan du gennemskue reaktionsskemaet for dannelse af en simpel ion?

Du får givet et kort EKS: Co → Coˣ  + 2e

Du skal angive formlen for ionen med ladningen x.

I eksemplet ovenfor: Co²⁺ 

Metal-ioners ladninger og elektronstruktur

Ikke alle metal-ioner har elektronstrultur som en ædelgs. Find ud af hvilke, ved at spille herunder og få derefter en opsamling med videoen i kolonnen til højre

Opgaverne er måske lidt “langhåret”, men du kommer til at lære rigtig meget om det periodiske system, metaller og metal-ioner og du få trænet din logiske sans. Det er endnu en FIND-SYSTEMET-opgave😊

Du kan altid klikke “I give up – show me the answer” til nogle af de 12 delopgaver. Du får ikke 12 (point), men du får alle resultater til sidst samt et bonus-spørgsmål:

LANGHÅRET SPIL TIL NØRDER!

Andre ser bare videoen

Simple ioners ladninger og det periodiske system

Vi forventer, at I kan redegøre for simple ioners ladning ud fra grundstoffets placeringen i det periodiske system (og dermed ud fra elektronstrukturen) OG at I ved, hvilke grundstoffer der ikke danner ioner, hvis ladning man kan afgøre med det periodiske system og elektronstrukturen:

Nogle metal-ioner, der ikke opfylder ædelgasreglen

Fik du fat i den? Test dig selv:

Sammensatte ioner

Se videoen om dannelse af simple ioner igen – fra minuttal 3:40. Her bliver der givet en definition på ioner generelt og forskellen på simple og sammensatte ioner specifikt.

OBS: Efter at spil og quizzer er lavet og videoerne er indtalt, er der kommet en ny vejledning fra fagkonsulenten i kemi. Det anbefales, at man kalder simple ioner for enkeltatom-ioner og sammensatte ioner for fleratom-ioner.

Opskriv formler for sammensatte ioner ud fra en given mikromodel

Navngivning af SIMPLE ioner – Lær det med spil og tabeller


Positiv ion af metaller fra HG1, HG2 og Al:

Metallets grundstofnavn + ion
EKS:
Na+: natrium-ion
Ca2+: Calcium-ion

Positiv ion af metaller fra UG samt HG3 (÷ Al) , HG4, HG5 og HG6:
Metallets grundstofnavn + (ladningen med romertal) + ion
Hvis et metal kan danne flere forskellige ioner, angives ionens ladning med et romertal i parentes. Det gælder for alle de metal-ioner, der ikke har elektronstruktur som en ædelgas.
EKS:
Cu+: kobber(I)-ion
Cu2+: kobber(II)-ion

Negativ ion af ikke-metaller fra HG7 og Se:
Ikke-metallets grundstofnavn + id
Cl: chlorid-ion
Se2-: selenid-ion

Negativ ion af ikke-metaller fra HG1 (H), HG5 og HG6 :
Afkortet form* af Ikke-metallets grundstofnavn + id
EKS:
H: Hydrid-ion
S2-: sulfid-ion
O2-: oxid-ion
For de negative ioner, gælder det, at man ikke behøver at sige (/skrive) “ion”.

*Afkortede former af nogle ikke-metallers navne

Spil Hvem vil være millionær-type-spil om ionernes navne

– både simple og sammensatte

Navngivning af SAMMENSATTE ioner

Der er lidt systematik, men …. de skal faktisk bare læres udenad:

SPIL med både sammensatte og simple ioner- se

bromat-ionBrO3phosphat-ionPO43–
hypobromit-ionBrOhydrogenphosphat-ionHPO42–
carbonat-ionCO32–dihydrogenphosphat-ionH2PO4
hydrogencarbonat-ionHCO3disulfid-ionS22–
chlorat-ionClO3hydrogensulfid-ionHS
chlorit-ionClO2thiocyanat-ionSCN
hypochlorit-ionClOthiosulfat-ionS2O32–
chromat-ionCrO42–persulfat-ionS2O82–
dichromat-ionCr2O72–sulfat-ionSO42–
citrat-ionC6H5O73–sulfit-ionSO32–
ethanoat-ionCH3COOhydrogensulfat-ionHSO4
manganat-ionMnO42-hydrogensulfit-ionHSO3
permanganat-ionMnO4hydroxid-ionOH
nitrat-ionNO3oxonium-ionH3O+
nitrit-ionNO2ammonium-ionNH4+
Tabel over de mest almindelige sammensatte ioner

I hvert fald på B-niveau kommer I til at møde de fleste.
Markeret med fed, rød skrift, er de ioner som man SKAL KUNNE.
Markeret med sort, fed skrift, er GODT AT KUNNE.

I Quizlet kan du træne opskrivning af formler i aktivitetstypen Write. Se her hvordan.

Se emneoversigt
Se næste delemne

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *