Ioner – dannelse og formler

Ioner er atomer eller molekyler, der har en ladning.
Ladningen er opstået ved at atomet eller molekylet har overskud eller underskud af elektroner.
Hvis der er underskud af elektroner, er ladningen positiv.
Hvis der er overskud af elektroner, er ladningen negativ.
Ioner, som kun består af et atom (med en ladning), kaldes enkelt-atom-ioner eller simple ioner.
Ioner, som består af et molekyle (med en ladning), kaldes fler-atom-ioner eller sammensatte ioner.
Dannelsen af simple ioner bliver gennemgået i videoer og spil. De fleste grundstoffer i hovedgrupperne danner ioner som har elektronstruktur som en ædelgas. Det bliver gennemgået hvilke grundstoffers ioner, der ikke har elektronstruktur som en ædelgas.
Og så er der masser af quizzer og spil om ionernes navne.

Ionforbindelsers formler

En ionforbindelse er det samme som et salt.
En ionforbindelse består af positive og negative ioner, som i det faste stof er arrangeret i et iongitter.
Ionerne i iongitteret er bundet sammen af ionbindinger, som dannes fordi positive og negative ladninger tiltrækkes. Det kaldes elektrostatiske kræfter.
Forholdet mellem positive og negative ioner er afstemt sådan, at iongitteret er neutralt ladet.
Den mindste repeterende enhed, som beskriver dette forhold mellem positive og negative ladninger kaldes en formelenhed.

Saltes opløsning i vand

Begrebet tungt- og letopløselige salte bliver gennemgået i både videoer og spil.
Men først bliver mikro- og makro-modeller af hvad der sker, når et salt opløses i vand:
Vandmolekylerne hiver ionerne ud af iongitteret og hver eneste ion bliver omgivet af vandmolekyler.
Vandmolekylerne afskærmer ionernes ladninger og der sker ikke tiltrækning mellem positive og negative ioner, som det sker i iongitteret.
Denne beskrivelse af en opløsning af et salt i vand, bliver gennemgået i videoer, hvor opløsningen af natriumchlorid i vand vises på makro- og mikroniveau. OG der vises 2 måder at opskrive reaktionsskemaet for opløsningen på.

Fældningsreaktioner

Forrige emne Emneoversigt En fældningsreaktion på makro-plan En fældningsreaktion på makro- og mikroplan og med reaktionsskema(er) Sker der udfældning? Hvilket salt fælder ud? Tjek din forståelse af fældningsreaktioner: SE VIDEO: Bliv MEGA-GO’ til at opskrive reaktionsskemaer for fældningsreaktioner I videoen, bliver der givet en “opskrift”, en række punkter du skal igennem, for at få det… Læs mere Fældningsreaktioner